Extrapiramidális hipertónia


A piramidális rendszer felépítése, működése, kórképek, működési zavarok. Klinikusok a tractus corticospinalis és corticonuclearis eredő neuronjait felső motoneuronoknak nevezik, míg az agytörzs és a gerincvelő motoneuronjait alsó motoneuronokak hívják. A felső motoneuron rendszer viszont több ennél: magába foglalja a kérgi kimenő extrapiramidális hipertónia biztosító tractus corticospinalist és corticonuclearist, valamint az agytörzsből eredő non-piramidalis leszálló pályákat is, melyek a vestibularis magvakból, a formatio reticularis-ból és a nucleus ruber-ből erednek, azaz a felső motoneuron rendszer mindazon leszálló pályát magába foglalja, mely a motoros aktivitás akaratlagos szabályozását befolyásolja.

A gerincvelő motoros pályái anatómiailag extrapiramidális hipertónia funkcionálisan két csoportra oszthatók: a lateralis csoportba a tractus corticospinalis lateralis és a tractus rubrospinalis tartozik, míg a medialis csoportba a tractus corticospinalis anterior, a tractus reticuluspinalis, a tractus vestibulospinalis és a tractus tectospinalis sorolható. A lateralisan elhelyezkedő pályák főleg a distalis izomzathoz projiciálnak különösképpen a felső végtaghoz és rövid propriospinalis kapcsolataik is vannak.

Elsősorban az alkar és a kéz akaratlagos mozgásaiért felelősek, azaz precíz, magasan differenciált, finom mozgás kontrollt biztosítanak. Ezzel ellentétben a medialis elhelyezkedésű pályák a mellső szarv medialisabban elhelyezkedő motoneuronjait innerválják és viszonylag hosszú propriospinalis kapcsolatai vannak.

Ezek extrapiramidális hipertónia pályák elsősorban a törzs és a proximalis izmok főleg alsó végtag mozgásaiért felelősek állás, testtartás. A piramispálya A piramispálya vagy tractus corticospinalis a fő akaratlagos mozgatópálya, mely az agykéreg 5.

Ezen neuronoknak a sejttestjei, melyet az ún. A tractus corticospinalis extrapiramidális hipertónia 1. Elsődleges motor kéreg Az elsődleges motoros kéreg területe a mozgás végrehajtásáért felelős.

Testünk izmainak extrapiramidális hipertónia fordított és aránytalan helyzetben vetül az elsődleges motoros kéregre motoros homunculus : a garat és a gége található a gyrus precentralis legalján, majd az arc, a felső végtagok, a törzs és az alsó végtagok következnek felfele a félteke konvex felszínén a végén áthajolva a medialis felszínre 2.

Aránytalanul nagy a reprezentációja pl. A motoros kéregben a sejtek oszlopos elrendeződést mutatnak. Az elsődleges motoros kéreg terület oszlopainak elektromos ingerlésével egyedi izmok mozgását lehet kiváltani. Több kérgi oszlop idegsejtjei vetülhetnek ugyanahhoz az izomhoz, valójában a legtöbb inger több mint egy izom aktivációját okozhatja.

Továbbá egy-egy oszlop kizárólagos sensoros jelet kaphat arról a perifériás területről, ahol a mozgást kiváltotta, valamint az elsődleges motoros központ az asszociációs kéregterületekről is kap direkt és indirekt összeköttetéseket.

Ezzel a sensoros bejövő jelek képesek befolyásolni a motoros kimenő jelet pl. Supplementer motoros area A supplementer motoros area a félteke medialis felszínén a sulcus cinguli mentén és felette található.

Az elsődleges motoros kéregbe vetül és ugyancsak a test sémáját mutatja, de kevésbé pontosan, mint az elsődleges motoros kéreg területén.

A supplementer motoros area elsősorban a mozgás sorozat szervezésében és tervezésében játszhat szerepet, míg az elsődleges motoros kéreg területe a mozgás végrehajtásáért felelős. Ezen területek léziója majmokban a komplex aktivitás teljesítésében és a bimanualis koordinációban okoz nehézséget.

Mikor emberek magukban számolnak, a motoros kéreg nyugalomban van, azonban ha ki kell mondani hangosan a számokat a vérkeringés fokozódik az elsődleges motoros kéreg és a supplementer motoros area területén.

Szakrendelések

Így mindkét terület szerepet játszik az akaratlagos mozgásokban, mikor komplex és tervezett mozgást hajtunk végre.

Premotoros kéreg A premotoros kéreg a gyrus precentralis előtt foglal helyet, a félteke convex és medialis felszínein; ugynacsak somatotopias elrendeződést mutat.

Ez a régió a parietalis kéreg szenzoros mezőiből kap összeköttést és az elsődleges motoros kéregbe, a gerincvelőbe és az agytörzsi formatio reticularis-ba vetül. Ez a régió felelős a tervezett mozgás kezdeténél a testhelyzet beállításáért és a mozgás előkészítéséért.

Az agy és a gerincvelő degeneratív megbetegedései

Legfőképpen a felső végtag izmainak kontrolljában játszik szerepet, mely szükséges a test mozgáshoz való beállításához. Parietalis kéreg A primer somatosensoros kéregből és az emögött elhelyezkedő parietalis területről a premotoros kéregbe vetülnek az idegrostok. A primer érzőkéreg léziója tanult mozgássorozatok kiesésével jár pl.

táplálék-kiegészítők magas vérnyomás esetén előnyök a magas vérnyomásban szenvedő fogyatékkal élők számára

Néhány neuron a kiszemelt tárgy kézzel való megfogásában és ennek manipulációjában, míg más idegsejt a kéz-szem koordinációjában játszik szerepet. A parietalis kéreg hátsóbb része fontos térbeli információkat szolgáltat a mozgás tervezéshez.

Agy és gerincvelő degeneratív betegségei – leírás és kezelés

A parietalis kéreg hátsóbb részeinek neuronjai a mozgás kontrolljában szerepet játszó leszálló pályákhoz járulnak hozzá.

Plaszticitás PET és fMRI vizsgálatok igazolták, hogy a motoros kéreg ugyanolyan plaszticitással rendelkezik, mint a sensoros kéreg. Gyors ujjmozgások tanulása esetén az adott ujjak reprezentációs területe megnő a contralateralis motoros kéregben; ez a változás már 1 hét elteltével detektálható és a 4.

Más izmok kérgi reprezentációja is megnő, ha ezek az izmok is szerepet játszanak extrapiramidális hipertónia mozgásforma tanulásában. Ha a majom agyában a motoros kéreg kéz reprezentációs területén kis fokalis lézió keletkezik, új kézi reprezentációs terület alakul ki a szomszédos ép kérgi területen a motoros funkciók visszatérésével.

A motoros kéreg somatotopias területe tehát nem állandó, és megfelelő gyakorlattal változtatható. Az akaratlagos mozgatópálya részei, lefutása, végződése A felső motoneuronok axonjai a corona radiata-n, majd a capsula interna crus posterior-ján keresztül szállnak le, ahol extrapiramidális hipertónia rostok közel tömörülnek egymáshoz 2. Ennek folytatásaképpen a mesencephalonbanba kerülnek a pedunculus cerebri crus cerebri közepén, majd a basis pontis-on haladnak át, ahol különálló extrapiramidális hipertónia rostozódnak fel, végül a medulla oblongata elülső felszinén szállnak le, ahol a pyramist formálják innen kapja nevét a piramis pálya 3.

Egy-egy pyramisban kb. A rostok kb. Az összes corticospinalis rost excitatorikus, melynekneurotransmittere glutamát vagy aszpartát. Tractus extrapiramidális hipertónia A tractus corticospinalis az agytörzsön való áthaladása közben rostokat ad az agyidegek motoros magjaihoz, mint tractus corticonuclearis 2.

A tractus corticonuclearis rostjai a corona radiata-n keresztül szállnak le, majd a capsula interna genu-ja felé konvergálnak, ahol a tractus corticospinalis rostjaival együtt haladnak át. A tractus corticonuclearis rostjai az V. Ezen agyidegek motoros magjainak supranuclearis innervációja többnyire bilateralis néhány kivételtől eltekintve, mely contralateralis: a nucleus motorius nervi facialis azon része, mely az arc alsó részének mimikai izmait extrapiramidális hipertónia be, a nucleus ambiguus uvulat innerváló része és a n.

magas vérnyomás kezelés akupresszúrával magas vérnyomás 1 evőkanál 2 evőkanál

Van továbbá a leszálló rostoknak egy része, mely a tractus corticonuclearissal együtt száll le ugyan, de nem a Brodman area 4 vagy 6 területéről ered, hanem inkább a Brodman area 8-ból, a frontalis szemmezőből. Ezen rostok a guggolás magas vérnyomást kezel konjugált szemmozgásokat irányitják, mely egy komplex motoros folyamat.

Mivel ezen rostoknak speciális eredete és funkciója van, módszer a magas vérnyomás éhséggel történő kezelésére frontalis szemmezőből eredő pályának külön nevet adtak tractus corticomesencephalicusjóllehet többnyire a tractus corticonuclearis részének tekintik. A extrapiramidális hipertónia corticomesencephalicus a capsula internaban a piramispálya szomszédságában attól rostralisan halad, majd a szemmozgásért felelős agyidegek motoros magjai felé irányul pl.

A Brodman area 8 a szemizmokat kizárólag szinergista módon idegzi be. Az area 8 ingerlése az ellenkező oldal felé történő konjugált tekintést eredményezi. A tractus corticomesencephalicus rostjai nem közvetlenül a III.

Ezen rostok a gerincvelő contralateralis funiculus lateralisaban szállnak le, mint tractus corticospinalis lateralis tractus corticospinalis cruciatus és excitatorikusan direkten illetve excitatorikus vagy gátló internuncialisokon keresztül indirekten a mellső szarv ún.

A tractus corticospinalis lateralis célsejtjeinek egy csoportja az α and γ motoneuronok, melyek a cornu anterius lateralis részén helyezkedik el lamina IX. Ezen alsó motoneuronok felelősek a végtagok distalis izomcsoportjának beidegzéséért, elsősorban a felső végtagon.

Az tractus corticospinalis lateralis a végtagok flexor izmait facilitálja és az extensor izmokat gátolja gátló interneuronok aktiválásán keresztül hasonlóan a tractus rubrospinalis extrapiramidális hipertónia illetve ellentétesen a tractus vestibulospinalis lateralis hatásához. A végtagok flexorait innerváló neuronok az extensor motoneuronokhoz képest hátrébb helyezkednek el a cornu anterius területén.

A tractus corticospinalis lateralis corticomotoneuronalis rostjainak egyedi sajátossága a fractionatio, mely során neuronok kis csoportjai különállóan aktiválódnak. Ez legjobban a mutató ujjon válik nyilvánvalóvá, amelyet aránylag függetlenül tudunk hajlítani és nyújtani, jóllehet három a hosszú inak közül olyan izomhasról folytatódik, mely mind a négy ujjhoz vezet. A fractionatio precíz tanult mozgások kivitelezéséhez szükséges, mint pl.

Metirozin – Wikipédia

A tanult mozgások kiesnek és ritkán állnak helyre teljesen, ha a corticomotoneuronalis rendszer sérül bárhol a motoros kéreg és a gerincvelő között. Jóllehet a fractionatio nyilvánvalóan fontos funkció, még az olyan egyszerű akaratlagos mozgásokat is a corticomotoneuronalis rostok irányítják, mint a könyök flexiója vagy a váll abdukciója.

A tractus corticospinalis lateralis az egész végtag mozgásának kérgi kontrolljához szükséges, mely az alsó motoneuron körök vagy circuit neuronok kapcsolatán keresztül érvényesül.

hirudoterápiás sémák magas vérnyomás esetén 2-es hipertóniás fogyatékosságot okoz-e

Ezek az interneuronok, az tractus corticospinalis extrapiramidális hipertónia célsejtjeinek egy másik csoportja, melyek néhány szegmensen keresztül innerválják a flexor és extensor neuron csoportokat.

A legtöbb tractus corticospinalis rost contralateralisan végződik az interneuronokon a lamina IV-VI lateralis részén és a lamina VII mind lateralis mind medialis részén. Néhány közülük a lamina VIII-ban végződik bilateralisan. A tractus corticospinalis lateralis rostjai nagy számban végződnek gátló Renshaw sejteken is, melyek Ia gátló internuncialis sejtekkel és más Renshaw sejtekkel szinaptizálnak.

Feltehetően a legfontosabb szerepük a primer moverek elsődleges mozgató agonisták és antagonistáik együttes kontrakciójának engedélyezése, hogy rögzithessünk egy vagy több izületet, pl. Az együttes kontrakciót ilyenkor az Ia gátló internunciálisok Renshaw sejtekkel történő inaktiválásával érjük el.

béta-blokkolók magas vérnyomás és szívbetegség esetén magas vérnyomás okozza

Az intermedier szürkeállományban Ia gátló internunciálisok is találhatók, melyek először aktiválódnak a tractus corticospinalis lateralis-szal egy akaratlagos mozgás során. Ezen Ia gátló extrapiramidális hipertónia aktivitása az antagonista izmok relaxációját eredményezi mielőtt a prime moverek összehúzódnak. Emellett az antagonista motoneuronok refrakter állapotát idézik elő, hogy ne lehessen őket stimulálni az izomorsó afferenseivel, melyet a mozgás okozta passzív feszülés hozna létre. Egy adott mozgás során ugyanis az tractus corticospinalis lateralis rostjai együtt aktiválják az α and γ motoneuronokat, mégpedig úgy, hogy az izomorsók a prime moverekben aktív feszülést, míg az antagonista izmokból passzív feszülést közvetítenek aktív és passzív feszítés, lásd 2.

Bármi erő, ami az egyik vagy mindkét térdizület flexióját eredményezné a m. Mivel a hajlító mozgás így akadályoztatott, a reflexet resistencia-reflexnek nevezik. Ugyanakkor a térd akaratlagos flexiója során a mozgást elősegítő tényezők miatt a reflexet assistance-reflexnek hívják. A szignál negatívból pozitívvá váltását reflex megfordulásnak nevezik: extrapiramidális hipertónia reversal.

Összegezve, a extrapiramidális hipertónia corticospinalis lateralis hatása az alsó motoneuron circuit-ra precíz tanult mozgásokat és az egész végtag szinergista mozgását eredményezi, mely mindkettő nélkülözhetetlen a komplex tanult motoros aktivitáshoz.